10 lợi ích đã được kiểm chứng của việc học ngôn ngữ thứ 2

Việc học một ngôn ngữ thứ hai có thể cải thiện khả năng tiếp thu và phân tích các … Đó là một kỹ năng có thể được áp dụng cho việc học bất cứ ngôn ngữ nào. Để kiểm chứng điều này, một nghiên cứu khác đã được thực hiện trên … bao giờ hiểu một ngôn ngữ, cho đến khi bạn biết ít nhất hai thứ tiếng.

10 lợi ích đã được kiểm chứng của việc học ngôn ngữ thứ 2

1. Learning a second language can help make you more intelligent

Học ngôn ngữ thứ 2 sẽ giúp bạn thông minh hơn

2. Learning a second language helps you think more efficiently

Học ngôn ngữ thứ 2 sẽ giúp bạn tư duy hiệu quả hơn

3. Speaking two languages can help improve memory

Sự giao tiếp 2 ngôn ngữ sẽ giúp nâng cao trí nhớ

4. Learning a second language improves attention and concentration

Học ngôn ngữ thứ 2 giúp nâng cao sự tập trung và chú ý hơn

5. Learning a second language makes you better able to understand your language

Việc học ngôn ngữ thứ 2 sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng ngôn ngữ của bạn

6. Learning a second language helps to prevent dementia and Alzheimer’s disease


Việc học ngôn ngữ thứ 2 giúp ngăn ngừa một số bệnh về mất trí nhớ và Alzheimer

7. Learning a second language opens doors to job opportunities

Việc học ngôn ngữ thứ 2 giúp bạn có nhiều cơ hội việc làm hơn

8. Learning a second language improves social relationships

Việc học ngôn ngữ thứ 2 giúp nâng cao các mối quan hệ xã hội

9. Learning a second language allows you to learn new cultures and ideas

Việc học ngôn ngữ thứ 2 giúp bạn học thêm những ý tưởng mới, văn hoá mới

10. Learning a second language increases creativity

(Việc học ngôn ngữ thứ 2 giúp nâng cao sự sáng tạo)

Tin bài:

NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ Á ÂU

Địa chỉ: 05A Lê Vụ, Tp. Buôn Ma Thuột

Hotline: 0262 (3) 928 789

 

Các khóa học Liên hệ Đăng ký học thử