Những câu nói truyền cảm hứng về việc học ngoại ngữ

Trong quá trình học ngoại ngữ, các bạn đã từng trải qua cảm giác chán nản và muốn bỏ cuộc chưa? Chắc hẳn có rất nhiều bạn đã từng trải qua nó, vậy hãy đọc ngay bài viết này. Những câu nói truyền cảm hứng về việc học ngoại ngữ dưới đây sẽ giúp bạn có thêm động lực học tập ngay đấy.

Những câu nói truyền cảm hứng học ngoại ngữ

“The limits of my language mean the limits of my world.” (Ludwig Wittgenstein)

Tạm dịch: Giới hạn về ngôn ngữ là giới hạn về nhận thức, về thế giới.

“Learning another language is like becoming another person.” (Haruki Murakami)

Tạm dịch: Học một ngôn ngữ mới là trở thành một con người mới.

“To have another language is to possess a second soul.” (Charlemagne)

Tạm dịch: Học thêm ngoại ngữ mới là sở hữu một tâm hồn thứ hai.

“You live a new life for every language you speak. If you know only one language, you live only once.” (Czech proverb)

Tạm dịch: Bạn bắt đầu một cuộc sống mới với mỗi một ngôn ngữ mà bạn sử dụng. Nếu bạn chỉ biết 1 ngôn ngữ thì bạn mới chỉ sống 1 lần.

Những câu nói truyền cảm hứng học tiếng anh

“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” (Nelson Mandela)

Tạm dịch: Nếu bạn nói bằng ngôn ngữ mà người nghe được học, anh ta sẽ ghi nhớ bằng não bộ. Nếu bạn nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của anh ý, anh ý sẽ nhớ bằng cả trái tim.

“Language shapes the way we think, and determines what we can think about.” (Benjamin Lee Whorf)

Tạm dịch: Ngôn ngữ định hình cách chúng ta nghĩ, và ảnh hưởng thế giới quan của chúng ta.

“A different language is a different vision of life.” (Federico Fellini)

Tạm dịch: Một ngôn ngữ mới là một thế giới mới.

“Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow.” (Oliver Wendell Holmes)

Tạm dịch: Ngôn ngữ là nguồn sống của tâm hồn, là nguyên liệu cho tư duy và là sự thể hiện của tư duy phát triển.

“With languages, you are at home anywhere.” (Edward De Waal)

Tạm dịch: Khi sử dụng được nhiều thứ tiếng, bạn cảm giác đi đâu cũng là nhà.

“One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.” (Frank Smith)

Tạm dịch: Khi bạn học 2 ngôn ngữ trở lên, tương lai của bạn sẽ rộng mở. Với 1 ngôn ngữ, bạn giống như đang đi dọc “hành lang” cuộc đời, nhưng với 2 ngôn ngữ bạn có thể mở các cánh cửa ở “hành lang” đó.

“Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.” (Rita Mae Brown)

Tạm dịch: Ngôn ngữ là bản đồ văn hoá của một dân tộc. Nó cho bạn biết họ đến từ đâu và họ đang phát triển như nào.

“Knowledge of languages is the doorway to wisdom.” (Roger Bacon)

Tạm dịch: Hiểu biết nhiều ngoại ngữ là cánh cửa dẫn đến tri thức.

Hy vọng những câu nói truyền cảm hứng trên đây sẽ giúp bạn có thêm động lực khám phá và tìm hiểu những ngôn ngữ mới. Kiến thức mới mà mình yêu thích. Nếu bạn có câu chuyện thú vị nào trong quá trình học ngoại ngữ, đừng quên chia sẽ cho mọi người cùng biết nhé!

NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ Á ÂU – VƯƠN TẦM ƯỚC MƠ

Địa chỉ: 05A Lê Vụ, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Hotline: 02623 928 789

Fanpage: Ngoại Ngữ Quốc Tế Á Âu

Các khóa học Liên hệ Đăng ký học thử